Proč vrtaná studna?

 

Vrtané studny jsou vhodné hlavně jako pitné a užitkové vody. Lze ji využít jak v malých objektech, jako např. zahrady a chaty, ale také bytové domy či průmyslové objekty. Instalace této studny je mnohem šetrnější k okolí místa vrtu a není třeba připravovat prostředí. Její konstrukce dokáže oddělit mělkou a podpovrchovou vodu od jímací části podzemní vody, která není přímo závislá na srážkách. Její množství a jakost je tedy mnohem lepší.


Studnu (vodohospodářské dílo) je možné začít vrtat až po vyřízení stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod a je možné ho realizovat až po nabytí právní moci tohoto povolení. Po dokončení vrtu je třeba jej schválit příslušným vodoprávním úřadem.