Vrtání studny


Jak začít pokud máte zájem o vrtanou studnu? Nejprve je nutné nás kontaktovat telefonicky, přes poptávkový formulář nebo emailem, kde nám sdělíte bližší informace o plánovaném vrtu (lokalita, okolí...). Domluvíme si návštěvu na samotném pozemku, jelikož osobní ohledání okolí je velmi důležité. Místo projdou naši odborníci, určí nejvhodnější místo k samotné realizaci vrtané studny. Další faktor je obhlídnout dostupnost a přístup vrtací techniky na dané místo, aby se co nejméně, nejlépe vůbec neponičilo okolí vrtu.

Poté se ohledá podloží a jeho struktura na daném pozemku (písky, hlína, kameny, jíly...), výšková pozice pozemku a hydrogeologické vlastnosti. Na základě těchto informací, se předběžně vyhledá samotný pramen, odhad hloubky hladiny vody v podloží, které musí poté potvrdit hydrogeolog svým posudkem s kulatým razítkem, které je důležité pro udělení povolení k vrtu. Informujeme Vás o cenové nabídce a domluvíme smluvní podmínky a termín realizace.

Před samotným započetím vrtu, je nutno ohlásit na obecní- stavební úřad.

 
 
 
 

Realizace samotného vrtu na klíč:
1. dojezd soupravy na místo dle domluvy
2. přípravné práce, samotné vrtání až po zakončení vyčištěním vodního díla
3. vyvložkování vrtu pažnicemi s atesty
4. čerpací zkouška a garance vydatnosti vody
5. předání díla s předávací protokolem, technickou zprávou a atesty

Samotný vrt zpravidla trvá 1-2 dny, dle složitosti. Studnu je vhodné také zřídit ještě před samotným započetím stavby, abyste mohli zdroj vody využívat již v rámci stavby. Celá akce studny na klíč se dá rozdělit do dvou kroků, a to první vrt ať lze voda používat a poté zapojení do domu.

Zhotovení záhlaví vrtu a funkčnost:
Záhlaví vrtu osadíme betonovou skruží se zamykatelným víkem. Bezprostředně po předání díla je studna schopná fungovat s čerpadlem nebo rovnou zajistíme kompletní zapojení vrtu až do domu.

Samozřejmostí je vhodné čerpadlo, nádoba a instalace čerpací techniky až do domu.