Čištění, údržba

 

V každé studni dochází v období několika let k přírodnímu znečištění. Voda s sebou splavuje mnoho mechanických nečistot, mezi nimiž se nachází hlavně jíl, písek, bahno, organické a neorganické částice, plankton a mnoho dalších. Tyto látky společně s železem a manganem tvoří ve studni usazeniny, kaly a sedimenty, které uvnitř podporují tvorbu nebezpečných bakterií, plísní a řas. Díky tomuto Vaše studna ztrácí na vydatnosti a čistotě a kvalitě vody uvnitř. Může se také zacpat nátok což vede i k ucpání pramene.

Pokud máte již stávající starší studnu nebo teď nyní nově provedený vrt, je potřeba myslet na pravidelné čištění. Při novém vrtu se první čištění provede po vystrojení, poté je potřeba provést čištění zhruba po roce, následující čištění pak opakovat vždy po 2 letech.


Čištění a dezinfekce studny je důležitá, jak pro životnost studny a vybavení (zanesení čerpadla a podobně), tak pro udržení kvality vody. Proto čištění nezapomínejte, nepodceňujte a kontaktujte nás.